Nhựa Đường M60/70 IRAN ND002

nhua-duong-iran1

Xuất xứ: Iran

Giá: Vui lòng liên hệ
1. Nhựa đường đặc đóng thùng M60/70 IRAN
– Xuất xứ: Iran
– Trọng lượng tịnh:183,055 – 185 kg/1phuy
– Chất lượng: : Theo quy định của Bộ GTVT, có chứng chỉ chất lượng của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT kèm theo
Thông số kỹ thuật M60/70 IRAN

STT

Thông số

Đơn vị

Kết quả

Tiêu chuẩn

1

Khối lượng riêng ở 25 oC

g/cm3

1.00 – 1.05

ASTM D70

2

Độ kim lún ở 25 oC

0.1mm

60 –70

ASTM D5

3

Độ kéo dài ở 25 oC

cm

Min.100

ASTM D113

4

Nhiệt độ mềm (Phương pháp vũng và bi)

oC

49-56

ASTM D36

5

Nhiệt độ bắt lửa

oC

Min.250

ASTM D92

6

Lượng tổn thất sau khi nung ở 163 oC trong 5h

%

Max.0.2

ASTM D6

7

Độ kim lún sau khi nung ở 163 oC trong 5h so với độ kim lún ở 25oC

%

Max. 20

ASTM D6/D5

8

Lượng hoà tan trong Trichloroethylene

%

Min.99.5

ASTM D4

9

Kiểm tra chất bẩn trong nhựa

Negative

AASHO T102-42

10

Hàm lượng Parafin

%

Max 2.0

DIN-52015

 

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *