Bơm Dầu

Bơm dầu – Sp02

Bơm dầu kiểu ZB4-500/500S/500SZ/500ZA – Sp01

THÔNG SỐ CỦA BƠM DẦU KIỂU ZB Loại bơm Áp suất danh định (Mpa) Lưu lượng danh định (L/min) Trọng lượng máy (Kg) Kích thước