Bấc Thấm LD70 BT001

bac-tham-thai-lan-a1-a7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: Vui lòng liên hệ
Một số thông số kỹ thuật cơ bản của Bấc Thấm LD70 – Hàn Quốc

TT

Các chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị

Giá trị trung bình

1

Khối lượng

ASTMD-3776

g/m

83,20

2

Chiều dày

ASTMD-5199

mm

4,28

3

Bề rộng

mm

100

4

Khả năng toát nước tại áp lực 10 kN/M2

ASTMD-4716

×10-6

m3/s

135,3

5

Khả năng thoát nước với áp lực 350 kN/m2

ASTMD-4716

×10-6

m3/s

82,6

6

Cường độ chịu kéo tại lực max

ASTMD-4595

kN

2,87

7

Độ giãn dài tại lực max

ASTMD-5495

%

25,9

8

Cường độ chịu kéo tại 10% giãn dài

ASTMD-5495

kN

2,39

9

Chiều dày

ASTMD-5199

mm

0,26

10

Hệ số thấm

ASTMD-4491

10-4 m/s

2,55

11

Cường độ kháng bục

ASTMD-3786

kpa

1248

12

Cường độ chịu kéo giật

ASTMD-4632

N

453

13

Cường độ chịu xé chiều cuộn

ASTMD-4533

N

157

14

Cường độ chịu đâm thủng thanh

ASTMD-4833

N

159

1 5

Kích thước lỗ 095

ASTMD-4751

mm

<0,075

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *