Chống Thấm Mặt Cầu

Màng chống thấm Valizaban – Sp02

Sản phẩm màng chống thấm với đặc tính màng chống thấm tráng nhựa bao gồm nhựa được chưng cất và các hợp chất đặc biệt.

Giấy dầu chống thấm mặt cầu – Sp01

Untitled-2giay dau

Giấy dầu chống thấm: Đơn vị : m2 Kích thước: 1x20m2 Định lượng: 6-7kg/cuộn Ứng dụng: Chống thấm mặt cầu, chống thấm sân bay, khu