Tìm hiểu công nghệ xây dựng nên đường sân bay

Có một bro đã đổ hơn 100.000 m3 bê tông này và có rất nhiều kinh nghiệm trong thi công công nghệ xây dựng nền đường này, không biết bro đó có chịu chia sẻ không

Công nghệ xây dựng nền đường sân bay

Bê tông độ sụt = 0mm.
Đầm dùi nhiều theo tính toán, trong clip nhiều đầm dùi kinh khủng.

Có một bro đã đổ hơn 100.000 m3 bê tông này và có rất nhiều kinh nghiệm trong thi công công nghệ xây dựng nền đường này, không biết bro đó có chịu chia sẻ không

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *