Cách kiểm tra chất lượng đường hàn bằng cách siêu âm và chụp phóng xạ

Các loại Cửa van phẳng, Các loại Cửa van cung, Lưới chắn rác, Gầu vớt rác, Các loại khe van, Đường ống áp lực, các loại Cầu trục chân dê.
01
Kiểm tra đánh giá bằng phương pháp Siêu âm và , chất lượng lớp sơn, kiểm tra cơ tính, phân tích thành phần kim loại của các thiết bị cơ khí thuỷ công cho các công trình Thuỷ điện như: Thuỷ điện A Vương, Thuỷ điện Sê san 4, Thuỷ điện Đăkmi 4, Thuỷ điện Buôn Tuahsar, Thuỷ Điện Buôn Khốp, Thuỷ điện Suối Sập, Thuỷ điện Pleikrong, Thuỷ điện Thuỷ lợi Quảng Trị, Thuỷ điện Hương Sơn, Thuỷ điện Bắc Bình… Các thiết bị cơ khí Thuỷ công bao gồm: Các loại Cửa van phẳng, Các loại Cửa van cung, Lưới chắn rác, Gầu vớt rác, Các loại khe van, Đường ống áp lực, các loại Cầu trục chân dê.
23

Kiểm tra khuyết tật bằng X quang tại hiện trường
24

Kiểm tra khuyết tật bằng từ tính

25
Kiểm tra khuyết tật bằng máy siêu âm EPOCH kết hợp thẩm thấu cho
chạc ba đối xứng đường ống áp lực Thủy điện A Vương
27

Kiểm tra siêu âm vành băng – đa lò quay nhà máy xi măng Nghi Sơn
27

Kiểm tra siêu âm đường ống áp lực Thủy điện Rào Quán – Quảng trị

26
Đo chiều sâu vết nứt bằng máy siêu âm RMG – 4015

28
Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ đường ống áp lực Thủy điện A Vương

29
Thí nghiệm cơ lý bu lông khớp nhiệt – đường ống áp lực Thủy điện Suối Sập – Sơn La
30

Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ đường ống áp lực Thủy điện Suối Sập – Sơn La
31

Kiểm tra thành phần kim loại tại hiện trường
32

Kiểm tra chiều dày lớp phủ đường ống áp lực Thủy điện Suối Sập – Sơn La

33
Kiểm tra khuyết tật kim loại bằng siêu âm tại hiện trường

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *