Khe co giãn thép dạng ray OVM-MP – Sp04

Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. Khe co giãn thường có hai loại khe co giãn rộng từ 10-15cm, khe co giãn hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn. Khe co giãn có nhiều loại: , khe co giãn bằng thép, khe co giãn dạng dầm thép.

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *