Vật liệu cốt thép BIs coede 1786

Một giải pháp đưa ra là sử dụng couplers thay thế cho nối thép chồng. Việc sử dụng couplers sẽ làm giá thành giảm xuống đáng kể nếu sử dụng ở những công trình lớn, cấu kiện lớn. Thiết kế của couplers và các tiêu chuẩn sản xuất của nó cho phép dễ dàng thi công và dễ dàng đầm nén đổ bê tông.
be-tong-ong-vua-vat-lieu-cau-chuyen-chua-ai-ke
: Reinforcement

Tiêu chuẩn cốt thép BIS Code 1786 quy định 4 cấp của cốt thép dùng trong xây dựng dựa trên đặc tính kĩ thuật về cường độ chảy dẻo của cốt thép. Các cấp của thép theo tiêu chuẩn trên như sau: – Fe 415, Fe 500, Fe 550 and Fe 600. Ba loại cấp thép đầu tiên còn có đặc tính siêu tốt về tính dẻo và được xếp vào danh mục Fe 415D, Fe500D and Fe550D. Đặc tính chính trong việc xác định cấp của tính dẻo là ở giá trị kéo dài khi thí nghiệm kéo cốt thép. Sử dụng các cấp thép cao hơn và rất cao làm giảm số lượng lẫn khối lượng thép có trong các cấu kiện chịu nén, ví dụ như cột hay trụ, kết quả là làm giảm sự tắc nghẽn trong cấu kiện do cốt thép gây ra cản trở sự linh động của bê tông chảy vào những khe hở nhỏ giữa cốt thép. Cấp thép Fe 415 và Fe 500 thì bán nhiều trên thị trường. Cấp thép Fe 550 thì được cung cấp bởi một số nhà cung cấp đặc biệt: Tata Steel, Sail, v.v.

Cốt thép thanh Fe 500 được sử dụng cho nhiều công trình xây dựng nhà cao tầng, cầu bê tông, cầu vượt ở Ấn Độ. Việc nối thép thanh thường làm tắc nghẽn và làm các khoảng hở giữa các thanh cốt thép bị chèn lại gây khó khăn cho việc đổ bê tông tại công trường và khó khăn cho việc đầm bê tông, ngoài ra nó còn gây tốn kém chi phí đối với những cốt thép thanh có đường kính lớn mà sử dụng trong các cấu kiện lớn thì việc nối thép gây ra những chi phí hao phí rất lớn. Một giải pháp đưa ra là sử dụng couplers thay thế cho nối thép chồng. Việc sử dụng couplers sẽ làm giá thành giảm xuống đáng kể nếu sử dụng ở những công trình lớn, cấu kiện lớn. Thiết kế của couplers và các tiêu chuẩn sản xuất của nó cho phép dễ dàng thi công và dễ dàng đầm nén đổ bê tông.

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *