đặc điểm cao su lỏng

Chất liệu cao su lỏng loại vật liệu chống thấm động

28-caosu_long

Yếu tố nhiệt đới hóa đã được nhà sản xuất tính đến để sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết