Giấy dầu chống thấm mặt cầu – Sp01

Giấy dầu chống thấm:
Đơn vị : m2
Kích thước: 1x20m2
Định lượng: 6-7kg/cuộn
Ứng dụng: , chống thấm sân bay, khu công nghiệp, tòa nhà, …
Xin quý khách liên hệ để có giá chính xác.

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *