Gối cầu thép di động đơn hướng OVM – GPZ (II) – DX – Sp04

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
– Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
– Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Hồng Kông và Việt Nam.

Cùng Nội Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *