This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Neo dự ứng lực loại dẹt – Sp03

neo det

Neo cáp là bộ phận không thể thiếu trong kết cấu bê tông DƯL, nó có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau

Neo dự ứng lực OVM.M13A – X – Sp02

– Neo công tác: Là nêm neo sử dụng một lần, nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo, tuổi thọ làm

Neo dự ứng lực loại tròn – Sp01

neo tron

Neo dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần, nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo, tuổi

Cáp dự ứng lực 12.7 – Sp07

Cáp dự ứng lực 12.7 có cường độ cao, độ chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn, nhằm nâng cao

Cáp dự ứng lực 15.24 – Sp06

Cáp dự ứng lực có cường độ cao, độ chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn, nhằm nâng cao giới

Cáp dự ứng lực thép có vỏ bọc 9.50-15.70 – Sp05

Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ. Kích thước (mm):

Cáp dự ứng lực bện vỏ bọc – Sp04

Cáp bện có vỏ bọc: Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và

Cáp dự ứng lực bện không bọc vỏ – Sp03

Cáp dự ứng lực cường độ cao, độ tự chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn nhằm nâng cao giới

Cáp thép dự ứng lực ASTM A416/A416M – Sp02

Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ.  Kích thước (mm):

Cáp thép mạ kẽm dự ứng lực 15.2 – Sp01

Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ.  Kích thước (mm):


Thế Giới Cầu Đường – Kiến Thức Cầu Đường – Vật Tư Xây Dựng Cầu Đường